Quảng cáo báo chí: 25 Áp phích quảng cáo cực kỳ sáng tạo

Quảng cáo báo chí là một trong những cách nhanh nhất để truyền đạt thông điệp của doanh nghiệp đến với khách hạng. Với những thương hiệu lớn, họ thương tập trung vào những ý tưởng khác lạ và gây ấn tượng ngay bằng những chiến dịch quảng cáo bằng áp phích, tạo ra sự khác biệt và mang lại những thành công nhất định.

Quảng cáo trên Báo và Tạp chí (quảng cáo báo chí, hay còn gọi là print-ad) là kênh marketing truyền thống của ngành quảng cáo, xuất hiện trước cả khi TV và radio ra đời.

 

Chúng tôi xin giới thiệu 25 Áp phích quảng cáo cực kỳ sáng tạo của những thương hiệu trên thế giới. Mời các bạn thưởng thức:

42x28.indd Phonak_B2B_ads_2_1_Bleed.indd print-ad-2 print-ad-3 print-ad-4 Side_Assist_PRINT_EN.indd print-ad-6 Side_Assist_PRINT_EN.indd print-ad-6 (1) print-ad-7 print-ad-18 print-ad-8 _PawswayIrish print-ad-10 print-ad-12 print-ad-11 son_cannes_kristal_a4_convert SPHSG09002_AD_4B_FA CS4 print-ad-16 print-ad-17 print-ad-20 print-ad-21 print-ad-22 print-ad-23 print-ad-24 print-ad-25 print-ad-13 print-advertising-47 print-ads-1 Beautiful-Fashion-Designer-Print-Ads-15 1014-julyna-martini