Bộ sưu tập 40 Google fonts tốt nhất của dành cho website 2017

Bộ sưu tập 40 Google fonts tốt nhất của dành cho website 2017

Đây là 40 phông chữ miễn phí tốt nhất trên Google Fonts theo ý kiến cả các Designer của Thiết Kế Mỹ Thuật. Tất cả đều là nguồn mở và 100% miễn phí cho mục đích thương mại. Bộ sưu tập này tập trung vào kiểu dáng hiển thị tốt trên màn hình máy tính và smart phone và thực sự là nó khá hạn chế trong các dự án về thiết kế in ấn.

Download 40 phông chữ Google fonts tốt nhất dành cho website 2017

 

Bộ sưu tập 40 Google fonts tốt nhất của dành cho website 2017

Bộ sưu tập 40 Google fonts tốt nhất của dành cho website 2017

Bộ sưu tập 40 Google fonts tốt nhất của dành cho website 2017

Bộ sưu tập 40 Google fonts tốt nhất của dành cho website 2017

Bộ sưu tập 40 Google fonts tốt nhất của dành cho website 2017

Bộ sưu tập 40 Google fonts tốt nhất của dành cho website 2017

Bộ sưu tập 40 Google fonts tốt nhất của dành cho website 2017

Bộ sưu tập 40 Google fonts tốt nhất của dành cho website 2017

Bộ sưu tập 40 Google fonts tốt nhất của dành cho website 2017

Bộ sưu tập 40 Google fonts tốt nhất của dành cho website 2017

Lưu ý. Đây là những phông chữ chỉ hiển thị tốt dành cho website trên màn hình máy tính và smart phone. Để lựa chọn phông chữ hiển thị tiếng Việt. Vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

  1. Bước 1: Truy cập đường link: https://fonts.google.com/
  2. Bước 2: Bên phải màn hình, lựa chọn: Languages -> All Languages -> Vietnamese
  3. Bước 3: Lựa chọn font phù hợp với website -> Select this font
  4. Bước 4: Import đoạn code vào <head> của website và CSS của website như hướng dẫn hình ảnh bên dưới.

Bộ sưu tập 40 Google fonts tốt nhất của dành cho website 2017