• Thiết kế logo Tập Đoàn Tấn Phát
  • Lĩnh vực: Logo ô tô, tập đoàn
  • Khách hàng: Tập đoàn Oto Tấn Phát