Thiết kế logo Hưng Lâm Rice

  • Dịch vụ: Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu Hưng Lâm Rice
  • Lĩnh vực: Logo nông nghiệp, xuất khẩu nông sản
  • Khách hàng: Tập đoàn Hưng Lâm