Thiết kế logo Big Futures

  • Dịch vụ: Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu Big Futures
  • Lĩnh vực: Logo chứng khoán, tài chính
  • Khách hàng: Tập đoàn Big Futures