Thiết kế nhận diện thương hiệu SiO Athletica

SiO Athletica là một quỹ phúc lợi dành cho sinh viên ở Oslo và Akershus. Với hơn 15.000 thành viên. Bốn trung tâm đào tạo SiO nằm ở Nydalen, Đại học Oslo, Domus Athletica. Thiết kế nhận diện thương hiệu SiO Athletica đòi hỏi sự chú ý đến từng chi tiết. Chúng tôi muốn cung cấp cho người dùng một trải nghiệm toàn diện dựa trên một bản sắc đáng tin cậy và rõ ràng. Mục đích là để xây dựng một khái niệm xung quanh tên Athletica, thông qua hình ảnh, biểu tượng mạnh mẽ và các văn bản hài hước, khuyến khích mọi người tập thể dục thể thao nhiều hơn. db1c2c0422cfcce2592e047858b05baf