Thiết kế nhận diện thương hiệu Eika

Thiết kế nhận diện thương hiệu Eika (Oak), một cái tên mới cho liên minh ngân hàng Terra ở Na Uy. Cuộc khủng hoảng tài chính trên toàn thế giới là một thách thức rất lớn đối với nhiều doanh nghiệp, bao gồm cả Terra. Họ quyết định thay đổi toàn bộ nhận diện thương hiệu. Eika (Oak) là một biểu tượng truyền thống cho thấy sức mạnh và tốc độ tăng trưởng. Kết quả, Sự hấp dẫn của thương hiệu mới cùng với việc chuyển đổi một cách chuyên nghiệp với gần 80 ngân hàng. Eika đã củng cố vị thế của mình trong cộng đồng, trở thành một trong những ngân hàng hàng đầu tại Na Uy.

f8189a1a57e03ff84afd9e49f7ab7c16 (1)