Bộ ảnh siêu thực của Oleg Oprisco

Oleg Oprisco là một nhiếp ảnh gia trẻ, năm nay 26 tuổi, sống ở Ukraina. Đam mê và theo đuổi bộ môn nhiếp ảnh, Oleg Oprisco đã tạo ra một thế giới siêu thực trong những tác phẩm của mình. Điều đặc biệt, Oleg Oprisco không sử dụng máy kỹ thuật số mà là máy phim. Cũng chính điều này khiến những tác phẩm của Oleg Oprisco rất đặc biệt.

0x550 0x550 (36) 0x550 (35) 0x550 (34) 0x550 (33) 0x550 (32) 0x550 (31) 0x550 (30) 0x550 (29) 0x550 (28) 0x550 (27) 0x550 (26) 0x550 (25) 0x550 (24) 0x550 (23) 0x550 (22) 0x550 (21) 0x550 (20) 0x550 (19) 0x550 (18) 0x550 (17) 0x550 (16) 0x550 (15) 0x550 (14) 0x550 (13) 0x550 (12) 0x550 (11) 0x550 (10) 0x550 (9) 0x550 (8) 0x550 (7) 0x550 (6) 0x550 (5) 0x550 (4) 0x550 (3) 0x550 (2) 0x550 (1)

Nguồn: oprisco.com