Những tác phẩm minh họa độc đáo của Sean Loose

Sean Loose là một họa sĩ minh họa, nhà thiết kế làm việc của Savannah, Georgia. Anh ấy trường  Cao đẳng thiết kế mỹ thuật Savannah. Nghệ sĩ minh hoạ trẻ Sean Loose của Mỹ đã có những tác phẩm minh hoạ tuyệt đẹp thể hiện một phong cách độc đáo của riêng mình. Mời các bạn thưởng thức:

Minh-hoa-13 Minh-hoa-12 Minh-hoa-11 Minh-hoa-10 Minh-hoa-09 Minh-hoa-08 Minh-hoa-06 Minh-hoa-07 Minh-hoa-05 Minh-hoa-04 Minh-hoa-03 Minh-hoa-01 Minh-hoa-02Có thể xem nhiều hơn tác phẩm của anh ấy ở đây: http://www.looseillustration.com/