Những tác phẩm điêu khắc bằng đất sét của Gianluca Maruotti

Gianluca Maruotti, một nhà thiết kế ở Ý có khả năng điêu khắc bằng đất sét siêu việt. Maruotti đã tạo ra những poster từ chính những nhân vật bằng đất sét của mình. Kết quả thật đánh kinh ngạc. Mời các bạn thưởng thức. Có thể xem nhiều tác phẩm khác của Gianluca Maruotti  ở đây

dat-set-poster-13 dat-set-poster-12 dat-set-poster-02 dat-set-poster-10 dat-set-poster-06 dat-set-poster-09 dat-set-poster-07 dat-set-poster-08 dat-set-poster-05 dat-set-poster-04 dat-set-poster-03 dat-set-poster-01 dat-set-poster-14 dat-set-poster-00