25 mẫu mockup tuyệt đẹp dành cho designer

Trình bày đẹp là điều rất quan trọng khi đem các sản phẩm của bạn cho khách hàng đánh giá. Những mẫu mockup giúp cho sản phẩm có vẻ thực tế khi hiển thị ngoài đời thực. Còn gì tuyệt hơn khi cũng ta có những hình ảnh chất lượng tốt và được phép sử dụng miễn phí.

Free – Hand Drawn Sketch Mock Up

1-free-mockup-templates-for-designers

12 FREE Xperia Z3 .psd mockups

2-free-mockup-templates-for-designers

12x FREE iPhone 6 PSD mockups

3-free-mockup-templates-for-designers

9+ Business Card | TABLET FREE MOCKUP

4-free-mockup-templates-for-designers

2 Morning Device Mock-ups

5-free-mockup-templates-for-designers

4 Notebook Mock-ups

6-free-mockup-templates-for-designers

MacBook Air PSD MockUp

7-free-mockup-templates-for-designers

Branding / Identity MockUp Vol.7

 

 

8-free-mockup-templates-for-designers

 

 

 

Two more free mockups

 

 

9-free-mockup-templates-for-designers

 

 

 

Hip iPad Mock-up

 

 

10-free-mockup-templates-for-designers

 

 

 

Free PSD mockup vol. 2

 

 

11-free-mockup-templates-for-designers

 

 

 

iPhone 6 Photography MockUp

12-free-mockup-templates-for-designers

Branding / Identity MockUp Vol.11

13-free-mockup-templates-for-designers

FREE Macbook & iPhone 5S Mock Up

14-free-mockup-templates-for-designers

Identity Mock-Up Vol.1

15-free-mockup-templates-for-designers

Free PSD Mockup Collection

17-free-mockup-templates-for-designers

Free Iphone 5 photorealistic mockups

18-free-mockup-templates-for-designers

Free PSD Mockup Download

19-free-mockup-templates-for-designers

Macbook Photo Mock-up

20-free-mockup-templates-for-designers

Cups MockUp PSD

 

 

21-free-mockup-templates-for-designers

 

 

 

FREE Business Card Mock Up

 

 

22-free-mockup-templates-for-designers

 

 

 

Samsung Galaxy S5 PSD MockUp

 

 

23-free-mockup-templates-for-designers

 

 

 

iPhone Photography MockUp

 

 

24-free-mockup-templates-for-designers

 

 

 

Desk Template PSD

25-free-mockup-templates-for-designers