30 font chữ miễn phí cho người yêu hoa

Fonts đóng một vai trò quan trọng trong công việc thiết kế. Trong bài viết chuyên mục download font chữ miễn phí ngày hôm nay, tạp chí logo.edu.vn sẽ giới thiệu một số ví dụ về font chữ “Hoa”. Font chữ này rất lý tưởng cho các dự án web, logo, hình ảnh, biểu ngữ thiết kế.

Dưới đây là 30 thiết kế font chữ miễn phí cho các nhà thiết kế yêu thiên nhiên. Hãy nhìn vào những phông chữ được lấy cảm hứng từ thiên nhiên lộng lẫy. Những phông chữ “hoa” có thể được sử dụng độc lập kết hợp với hình ảnh khác đều rất tuyệt. Mời các bạn thưởng thức và đừng quên tải về sử dụng cho các dự án của mình trong tương lai

Flowers

Flowers font
Licensed as: Freeware, Non-Commercial, Personal use only.
Download Source

Little Daisy

Little Daisy font
Licensed as: Freeware, Commercial use allowed.
Download Source

Florabet

Florabet font
Licensed as: Freeware, Commercial use allowed.
Download Source

Holly&Berrie

hollyandberrie font
Licensed as: Shareware, Non-Commercial, Personal use only.
Download Source

Judy’s Garland

Judy's Garland font
Licensed as: Postcardware, Commercial use allowed.
Download Source

JI Hidden Vines

JI Hidden Vines font
Licensed as: Freeware, Non-Commercial, Personal use only.
Download Source

Alpha Flowers

Alpha Flowers font
The license information for this font is unknown.
Download Source

Janda Rosalie

Janda Rosalie font
Licensed as: Freeware, commercial use requires donation.
Download Source

Kingthings Annex

Kingthings Annex font
The license information for this font is unknown.
Download Source

Vtks Flowers in our Soul

Vtks Flowers in our Soul font
Licensed as: Freeware, commercial use requires donation
Download Source

Sophie Scholl

Sophie Scholl font
Licensed as: Postcardware, Commercial use allowed.
Download Source

FLOWERcomic

FLOWERcomic font
Licensed as: Freeware, Non-Commercial, Personal use only.
Download Source

PlantsLetters

PlantsLetters font
Licensed as: Freeware, commercial use requires donation.
Download Source

FlowerSketches

FlowerSketches font
Licensed as: Public Domain, Commercial use allowed.
Download Source

Bloesem

BLOESEM font
Licensed as: Freeware, Non-Commercial, Personal use only.
Download Source

Flower

flower font
Licensed as: Freeware, commercial use requires donation.
Download Source

Flora1

Flora1 font
Licensed as: Freeware, Non-Commercial, Personal use only.
Download Source

Floral Caps Nouveau

Floral Caps Nouveau font
Licensed as: SIL Open Font License (OFL), Commercial use allowed.
Download Source

LMS Calla Lily

LMS Calla Lily font
Licensed as: Freeware, Non-Commercial, Personal use only.
Download Source

Shower Flower

Shower Flower font
Licensed as: Freeware, Commercial use allowed.
Download Source

Summer’s Country Coffee Pots

Summer's Country Coffee Pots font
Licensed as: Freeware, Commercial use allowed.
Download Source

KR Filled With Flowers

KR Filled With Flowers
Licensed as: Freeware, Non-Commercial, Personal use only.
Download Source

LMS Daisy Days

LMS Daisy Days font
Licensed as: Freeware, Non-Commercial, Personal use only.
Download Source

KR Flower Frame

KR Flower Frame font
Licensed as: Freeware, Non-Commercial, Personal use only.
Download Source

Flower

flower font
Licensed as: Freeware
Download Source

Blomster

blomster font
Licensed as: Freeware
Download Source

LMS Hippy Chick

LMS Hippy Chick font
Licensed as: Freeware, Non-Commercial, Personal use only.
Download Source

LMS Rose

LMS Rose font
Licensed as: Freeware, Non-Commercial, Personal use only.
Download Source

LMS Corinne’s Roses

LMS Corinne's Roses font
Licensed as: Freeware, Non-Commercial, Personal use only.
Download Source

MTF Wildflower

MTF Wildflower font
Licensed as: Freeware, commercial use requires donation.
Download Source

Bạn tìm thấy những font chữ hoa đó là hoàn hảo cho dự án của bạn? Cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận dưới đây.