Tạp chí National Geographic Traveler: Cuộc thi ảnh năm 2012

Cuộc thi ảnh lần thứ 24 do tạp chí National Geographic Traveler tổ chức đang diễn ra, hạn chót nộp ảnh vào ngày 11/07/2012. Bốn chủ đề dự thi bao gồm: Travel Portraits (Chân dung du lịch), Outdoor Scenes (Ngoại cảnh), Sense of Place (Cảm xúc về nơi chốn), và Spontaneous Moments (Khoảnh khắc tức thời). Năm ngoái, cuộc thi đã thu hút gần 13.000 hình ảnh từ khắp nơi trên thế giới. Những hình ảnh đa dạng về con người, địa điểm, phong cảnh và động vật hoang dã – tất cả gợi lên một cảm giác thích thú và khám phá.

Hôm nay, Thiết Kế Mỹ Thuật gửi các bạn tác phẩm của những người chiến thắng từ năm 2011 tại National Geographic Traveler ( tổng số 37 hình ảnh, các bạn click vào ảnh để xem ảnh kích thước lớn)

1: Chủ đề Spontaneous Moments – Tên tác phẩm: Marrakech Traveler – Tác giả: John Barnhardt.

2: Chủ đề Spontaneous Moments – Tên tác phẩm: Curious (Tò mò) – Tác giả: Gopal Patil.

3: Chủ đề Spontaneuous Moments – Tên tác phẩm: The Running Boy – Tác giả: Pietro Sferrino.

4: Chủ đề Spontaneous Moments – Tên tác phẩm: Women’s Prayer – Tác giả: Lydia Isnanto.

5: Chủ đề Spontaneous Moments – Tên tác phẩm: Innocence and Icon – Tác giả: Eric Kruszewski.

6: Chủ đề Spontaneous Moments – Tên tác phẩm: Deer Under Falling Cherry Blossom Petals (Bầy hưu dưới những cánh hoa anh đào đang rơi) – Tác giả: Hisao Mogi.

7: Chủ đề Spontaneous Moments – Tên tác phẩm: Chick Dropped in Soup – Tác giả: Brian Yen.

8: Chủ đề Spontaneous Moments – Tên tác phẩm: Window Washers – Tác giả: Amy Sacka.

9: Chủ đề Spontaneous Moments – Tên tác phẩm: Swirl – Tác giả: Jian Lou.

10: Chủ đề Sense of Place – Tên tác phẩm: 4800 Above Sea Level – Tác giả: Stylianos Papardelas.

11: Chủ đề Sense of Place – Tên tác phẩm: Split – Tác giả: Nenad Saljic.

12: Chủ đề Sense of Place – Tên tác phẩm: Alone – Tác giả: Takaki Watanabe.

13: Chủ đề Sense of Place – Tên tác phẩm: Cruising in Cuba – Tác giả: James Kao.

14: Chủ đề Sense of Place – Tên tác phẩm: Lost in Time – An Ancient Forest – Tác giả: Ken Thorne.

15: Chủ đề Sense of Place – Tên tác phẩm: Snowflakes – Tác giả: Mark Timmermans.

16: Chủ đề Sense of Place – Tên tác phẩm: Waterfall at the WTC Memorial – Tác giả: Joan Stiehl.

17: Chủ đề Sense of Place – Tên tác phẩm: Swimming in the Rain – Tác giả: Camila Massu.

18: Chủ đề Sense of Place – Tên tác phẩm: The Ice Cave Experience: Deep, blue and cold – Tác giả: Colin Roohan.

19: Chủ đề Sense of Place – Tên tác phẩm: Divine – Tác giả: Colin Roohan.

20: Chủ đề Outdoor Scenes – Tên tác phẩm: Lenticular Over Mt. Rainer – Tác giả: Rolland Hartstrom.

21: Chủ đề Outdoor Scenes – Tên tác phẩm: The village of Gasadalur – Tác giả: Ken Bower.

22: Chủ đề Outdoor Scenes – Tên tác phẩm: Table Mountain’s Cloudy Tablecloth – Tác giả: Laura Grier.

23: Chủ đề Outdoor Scenes – Tên tác phẩm: Giant Marbles – Tác giả: Marcus Haid.

24: Chủ đề Outdoor Scenes – Tên tác phẩm: Another World – Tác giả: Fred An.

25: Chủ đề Outdoor Scenes – Tên tác phẩm: New Years – Tác giả: Naomi Zatorowski.

26: Chủ đề Outdoor Scenes – Tên tác phẩm: Frosted Vignette – Tác giả: Patrick Lipsker.

27: Chủ đề Outdoor Scenes – Tên tác phẩm: Middle Ameriacana – Tác giả: Jim Seiler.

28: Chủ đề Outdoor Scenes – Tên tác phẩm: Beach Life Moments – Tác giả: Angelo Cirrincione.

29: Chủ đề Outdoor Scenes – Tên tác phẩm: My Balloon. Những đứa trẻ người H’ Mông vui chơi với những quá bong bóng trong một ngày nhiều sương ở Mộc Châu, Việt Nam. – Tác giả: Võ Anh Kiệt.

30: Chủ đề Travel Portraits – Tên tác phẩm: Pipedreams – Tác giả: Maria de la Guardia.

31: Chủ đề Travel Portraits – Tên tác phẩm: Amazon Boatman – Tác giả: Howard Stanton.

32: Chủ đề Travel Portraits – Tên tác phẩm: All Smiles – Tác giả: Kathryn Quenneville.

33: Chủ đề Travel Portraits – Tên tác phẩm: Eyes – Tác giả: Lucas Mello.

34: Chủ đề Travel Portraits – Tên tác phẩm: Motherhood – Tác giả: Darrell Lew.

35: Chủ đề Travel Portraits – Tên tác phẩm: Wet – Tác giả: Miles Rowland.

36: Chủ đề Travel Portraits – Tên tác phẩm: Miss Confidence – Tác giả: Mia Collis.

37: Chủ đề Travel Portraits – Tên tác phẩm: Looking Back In Time – Tác giả: Terri Gross.

 

Nguồn: boston.com | The Big Picture