Ý nghĩa tên những thương hiệu nổi tiếng

Infographic dưới đây đã thu thập câu chuyện đằng sau cái tên của 35 thương hiệu nổi tiếng – như Cadillac, Reebok, Lego, Toyota,… và nhiều cái tên khác.

Cảm hứng trong việc đặt tên thương hiệu có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau. Infographic dưới đây đã thu thập câu chuyện đằng sau cái tên của 35 thương hiệu nổi tiếng – như Cadillac, Reebok, Lego, Toyota,… và nhiều cái tên khác.

the-meaning-of-brand-names