2 thoughts on “Ý nghĩa của màu sắc và tác động của nó trong thiết kế Logo

  1. Pingback: 5 lưu ý về sử dụng màu sắc trong thiết kế đồ hoạ

  2. Thiên vương says:

    bài viết rất hay, mong có nhiều bài viết như thế này để anh em mới vô nghè học hỏi thêm.thank you!

Comments are closed.