Sự khác biệt giữa marketing và chiến lược marketing?

Sự khác biệt giữa marketing và chiến lược marketing giống như một sự khác biệt giữa một miếng pho mát và việc sử dụng miếng pho mát làm nên miếng bánh ngon lành – trong khi trước đây không có sự khác biệt, không khi nào so sánh với việc sử dụng một phần kế hoạch tổng thể để làm điều tốt nhất có thể cho những phần liên quan.

Sự khác biệt giữa marketing và chiến lược marketing?

Chiến lược marketing đảm bảo rằng mỗi một nổ lực marketing ( bản tin điện tử, quảng cáo trên tạp chí, website, thư, v..v…) gắn đúng với kế hoạch tổng thể của bạn, để kết nối các thông tin mà bạn phải cung cấp với khách hàng điều họ cần nghe để cho bạn thành công. Chìa khóa để hiểu và tạo ra được các chiến dịch chiến lược marketing hiệu quả là phát triển một kế hoạch chiến lược marketing toàn diện cho phép các thành viên trong tổ chức hiểu mục tiêu của marketing là gì và hoàn thành chúng.

Các phần quan trọng của một chiến lược marketing bao gồm:

Phân tích và xác định khách hành mục tiêu – luôn luôn bắt đầu tại kết thúc: khách hàng mục tiêu của bạn là ai? Họ đang tìm kiếm thông tin gì? Họ có thể tìm thông tin này ở đâu? Họ thường tìm kiếm như thế nào?

Phân tích đối thủ cạnh tranh – nhìn vào vị trí họ đang có: Đối thủ cạnh tranh tốn nhiều tiền marketing vào đâu? Họ sẽ đi tiếp tới đâu và bạn sẽ đi đến đâu? Khách hàng nào họ đang thu hút và bạn cũng muốn hướng tới? Bạn đang tìm cách ảnh hưởng tới đối thủ hay hướng về phía trước?

Phân tích cơ hội – tìm kiếm các khả năng: doanh nghiệp tìm kiếm tăng trưởng ở đâu? Cơ hội lợi nhuận lớn nhất ở đâu? Các cơ hội lớn ở đâu? Bây giờ có những khả năng gì mà trước đây chưa có? Các bước hành động là gì để theo đuổi được các cơ hội?

Phân tích thông điệp – Tạo ra những gì bạn sẽ nói gì, bạn cần nói gì và làm cách nào có thể truyền đạt một cách tốt nhất: thông điệp hiện tại của công ty bạn là gì? Bạn đã đạt được nó như thế nào? Các phiên bản phát biểu nào bạn muốn khách hàng biết? 3 thông tin quan trọng nhất nào bạn sẽ thu hút các doanh nghiệp mới? Thông điệp gì bạn muốn thu hút khách hàng và cạnh tranh với đối thủ?

Các chiến thuật marketing – kết nối khách hàng của bạn với thông điệp của công ty: ngân sách marketing sử dụng vào việc gì là hiệu quả nhất? Những phương tiện nào (website, báo chí, thương hiệu, ứng dụng điện thoại, truyền thông mạng xã hội…) có thể tiếp cận khách hàng mục tiêu hiệu quả nhất? Kế hoạch marketing theo tháng cho năm tiếp theo là gì để thu hút các doanh nghiệp mới và giữ lại các khách hàng hiện tại? Làm cách nào bạn có thể tận dụng các khách hàng hiện tại để thu hút các khác hàng mới?

Một chiến lược marketing toàn diện và chính xác, giả định rằng bạn có sự cống hiến và cam kết thực hiện thì bạn sẽ mở ra một cánh cửa mới cho các khách hàng tiềm năng và các khách hàng hiện tại và kết nối họ với các thông tin mà họ đang tìm kiếm.