29 bức tranh khiến bạn phải suy ngẫm

Pawel Kuczynski, một nghệ sĩ Ba Lan làm công việc vẽ minh họa trào phúng. Pawel Kuczynski có khả năng vẽ ra những tác phẩm giàu ý nghĩa, kích thích tư duy và làm cho người xem phải đặt dấu hỏi cho những hành động thường ngày trong cuộc sống của họ. Đối tượng sáng tác của Pawel Kuczynski rất đa dạng, từ cuộc sống, xã hội và chính trị. Tất cả những hịnh ảnh thường ngày trong cuộc sống được Pawel Kuczynski mô tả bằng những tác phẩm tuyệt vời. Mời các bạn cùng thường thức: 20141129-062941-hinh-suy-ngam-2_520x521 20141129-062941-hinh-suy-ngam-5_520x465 20141129-062941-hinh-suy-ngam-8_520x515 20141129-062941-hinh-suy-ngam-10_520x520 20141129-062941-hinh-suy-ngam-12_520x748 20141129-062943-hinh-suy-ngam-1_520x623 20141129-062943-hinh-suy-ngam-3_520x502 20141129-062943-hinh-suy-ngam-6_520x520 20141129-062943-hinh-suy-ngam-7_520x708 20141129-062943-hinh-suy-ngam-13_520x601 20141129-062943-hinh-suy-ngam-15_520x784 20141129-062944-hinh-suy-ngam-4_520x511 20141129-062944-hinh-suy-ngam-9_520x459 20141129-062944-hinh-suy-ngam-11_520x686 20141129-062944-hinh-suy-ngam-14_520x569 20141129-065602-e9cd4433305012101a8e66e0a0424758_520x618 20141129-070038-967ee4130e10f6184129cc3d420239d1_520x917 20141129-070038-this-column-change-life-h-011_520x312