Top 30 logo tin tức

Các tin tức đến với chúng ta dưới nhiều hình thức . Các thông tin này được chia thành nhiều phần khác nhau như thể thao, toàn cầu, địa phương, kinh tế, chính trị, giải trí, nghệ thuật và cộng đồng… Logo về tin tức có thể là biểu tượng chung hoặc riêng cho một số lĩnh vực trên.

Dưới đây là 30 ví dụ về các logo tin tức. Mỗi Logobiểu tượng cho mỗi chủ đề tin tức khác nhau.

News Flash

News Flash

Xem nguồn ảnh:

Yakstand

Yakstand

Xem nguồn ảnh:

Good News

Good News

Xem nguồn ảnh:

DESIGNWS.COM

Designws

Xem nguồn ảnh:

Inovest

Inovest

Xem nguồn ảnh:

The Lost Economist

The Lost Economist

Xem nguồn ảnh:

eNewsing

eNewsing

Xem nguồn ảnh:

DailyBSD.org

DailyBSD.org

Xem nguồn ảnh:

Brazil Trend News

Architecture & Design News

Xem nguồn ảnh:

News Certified Exchange

News Certified Exchange

Xem nguồn ảnh:

Funky RSS

B&T Logo

Xem nguồn ảnh:

Daily Ketchup

zaBox News

Xem nguồn ảnh:

Cafe News

News Gator

Xem nguồn ảnh:

Shout Wire

Shout Wire

Xem nguồn ảnh:

News Vine

News Vine

Xem nguồn ảnh:

Madeira Travel News

Madeira Travel News

Xem nguồn ảnh:

News Rack

News Rack

Xem nguồn ảnh:

Flowww

Flowww

Xem nguồn ảnh:

Le Canard Social

Le Canard Social

Xem nguồn ảnh:

Monk Vibe

Gerbang News

Xem nguồn ảnh:

Massive News

Massive News

Xem nguồn ảnh:

News Rocket

News Rocket

Xem nguồn ảnh:

Mossburg Media

Mossburg Media

Xem nguồn ảnh:

Daily Jazz

Mt.Carmel Sun

Xem nguồn ảnh:

News Twist

Mallorca Informa

Xem nguồn ảnh:

Tive News

Tive News

Xem nguồn ảnh:

Web Deliverer

Web Deliverer

Xem nguồn ảnh:

More Cake News

Rss Snap

Xem nguồn ảnh:

Glavpechat

Glavpechat

Xem nguồn ảnh:

Monkey News

El Hablador

Xem nguồn ảnh:

Biên tập: thietkemythuat.com.vn (vui lòng trích dẫn nguồn nếu bạn phát hành nội dung này)

 

One thought on “Top 30 logo tin tức

Comments are closed.