[ Best of 2014 ] Những tác phẩm Illustrations đẹp nhất 2014

Tiếp theo loại bài [ Best of 2014 ]. Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn những tác phẩm Illustrations (tranh minh họa) đẹp nhất 2014.

Vẽ minh họa cũng là loại hình nghệ thuật trong đó họa sĩ thể hiện khả năng hội họa của mình để tạo nên tác phẩm từ màu vẽ hoặc máy tính (vẽ đồ họa), kết quả của công việc mà họa sĩ trình bày là các tác phẩm hội họa hay là các tranh vẽ, minh họa mang một ý nghĩa khác biệt hoàn toàn, mang lại cảm giác dễ chịu cho người xem.

minh-hoa-vietbrands-vn (38) minh-hoa-vietbrands-vn (39) minh-hoa-vietbrands-vn (40) minh-hoa-vietbrands-vn (41) minh-hoa-vietbrands-vn (42) minh-hoa-vietbrands-vn (1) minh-hoa-vietbrands-vn (2) minh-hoa-vietbrands-vn (3) minh-hoa-vietbrands-vn (4) minh-hoa-vietbrands-vn (5) minh-hoa-vietbrands-vn (6) minh-hoa-vietbrands-vn (7) minh-hoa-vietbrands-vn (8) minh-hoa-vietbrands-vn (9) minh-hoa-vietbrands-vn (10) minh-hoa-vietbrands-vn (11) minh-hoa-vietbrands-vn (12) minh-hoa-vietbrands-vn (13) minh-hoa-vietbrands-vn (14) minh-hoa-vietbrands-vn (15) minh-hoa-vietbrands-vn (16) minh-hoa-vietbrands-vn (17) minh-hoa-vietbrands-vn (19) minh-hoa-vietbrands-vn (18) minh-hoa-vietbrands-vn (21) minh-hoa-vietbrands-vn (20) minh-hoa-vietbrands-vn (22) minh-hoa-vietbrands-vn (23) minh-hoa-vietbrands-vn (24) minh-hoa-vietbrands-vn (25) minh-hoa-vietbrands-vn (26) minh-hoa-vietbrands-vn (27) minh-hoa-vietbrands-vn (28) minh-hoa-vietbrands-vn (29) minh-hoa-vietbrands-vn (30) minh-hoa-vietbrands-vn (31) minh-hoa-vietbrands-vn (32) minh-hoa-vietbrands-vn (33) minh-hoa-vietbrands-vn (34) minh-hoa-vietbrands-vn (35) minh-hoa-vietbrands-vn (36)