14 thiết kế poster quảng cáo đầy sáng tạo

Có một câu nói:

“There’s no second chance at making a good first impression”

Có nghĩa rằng “Không có cơ hội thứ hai để tạo ấn tượng tốt đầu tiên”. Quảng cáo, bất kể online hay offline, nếu nó không gây được sự chú ý của bạn trong vòng vài giây đầu tiên thì có thể được coi là thất bại. Các cơ quan và các tập đoàn lớn không tin vào ‘cool factors’ trong quảng cáo nữa. Thay vào đó, để thực sự thoát ra khỏi đám đông để bạn được chú ý thì điều quan trọng là “Ý TƯỞNG”.Một cái gì đó mà làm cho bạn cười, ngạc nhiên, nói về nó hoặc ít nhất là làm cho bạn phải nhìn lại nhiều hơn 1 lần.

Dưới đây là 14 poster quảng cáo mà Vietbrands sưu tầm xin được gửi tới các bạn. Hi vọng nó sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho các dự án về quảng cáo sáng tạo của bạn trong tương lai.

1-creative-ads-levis.preview-600x424 2-creative-ads 3-creative-ads.preview-600x400 4-creative-ads-honda-tattoo 5-creative-ads-colgate 6-creative-ads-bmw-600x424 7-creative-ads-nose 10-creative-ads-juice 13-creative-ads-dental-care 18-creative-ads-fish.preview-600x375 20-creative-ads-bissell-inside-out 21-creative-ads-bissell-inside-out 24-creative-ads-mercedes-benz.preview-600x848 25-creative-ads-mercedes-benz.preview-600x848

Vietbrands.vn Tổng hợp