110 ví dụ về thiết kế logo độc đáo và sáng tạo (Phần 3)

Logo là một yếu tố đồ hoạ, được dùng làm biểu tượng về mặt hình ảnh cho một nhãn hiệu, một thương hiệu… Logo thường được thiết kế sáng tạo bởi những công ty thiết kế logo. Tuy nhiên, nếu công ty bạn nhỏ và muốn tiết kiệm một số chi phí nhỏ và muốn tự thiết kế logo cho công ty  bạn thì bạn sẽ cần một nguồn thư viện logo mẫu, một số kiến thức về thiết kế logo để tạo cảm hứng cho những logo bạn thiết kế. Tiếp theo bộ sưu tập 50, 60 mẫu logo đẹp lần trước, hôm nay  chúng tôi giúp bạn bằng cách tiếp tục giới thiệu bộ sưu tập 110 mẫu thiết kế logo cao đẹp, độc đáo và sáng tạo cho cảm hứng thiết kế của bạn.

Tất cả các biểu tượng rất sáng tạo và xoay  quanh xu hướng khác nhau như PPhotoFill, Concealed, VariDots, Candy Stripe, Flip Flop, Sequential, nhưng hầu hết chúng đều rất phổ biến trong cs chúng ta. Ngoài ra, bạn hãy cố gắng nắm bắt cách kết hợp giữa biểu tượng, font chữ và màu sắc trong các logo này.

Xem thêm:

–   50 ví dụ về thiết kế logo độc đáo và sáng tạo (Phần 1)

–   60 ví dụ về thiết kế logo độc đáo và sáng tạo (Phần 2)

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

instantShift - Creative Logo Designs

 

Nguồn: Thiết Kế Mỹ Thuật