Sales Kit (Bộ tài liệu bán hàng) bao gồm các tài liệu, mẫu biểu, vật dụng cần thiết luôn được mang theo bên nhân viên kinh doanh. Nếu không muốn đánh mất cơ hội của mình mỗi khi tiếp xúc với khách hàng, đối tác hãy luôn biết chuẩn bị chu đáo các tài liệu cần thiết. Và chúng tôi chính là đối tác tin cậy giúp bạn thiết kế một bộ tài liệu bán hàng chuyên nghiệp, đầy sức thuyết phục.

Với gói dịch vụ thiết kế Sales Kit bạn sẽ có:

  • Danh thiếp kinh doanh (Name card).
  • Giấy tiêu đề thư (Letter head).
  • Phong bì thư khổ lớn và khổ nhỏ.
  • Kẹp tài liệu (File Folder).
  • Brochure (8-12 trang).
  • Catalog sản phẩm.
  • Tài liệu báo giá (Quotation).
  • Tờ rơi (Flyer).
  • CD (CD Cover, CD Box).

Trên đây là phần trình bày về giải pháp thiết kế Sales Kit (Bộ tài liệu bán hàng) của chúng tôi. Khi triển khai những nghiên cứu về hiện trạng doanh nghiệp và thị trường chúng tôi sẽ đưa những đề xuất chi tiết và cụ thể. Công việc tiếp theo doanh nghiệp cần thực hiện là tham khảo kỹ tài liệu này và xác định những hạng mục cần triển khai trước mắt.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý doanh nghiệp và hy vọng sẽ được hợp tác trong thời gian sớm nhất !