Thiết kế logo & Nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp! Liên hệ 093339OOO8 - info@vietbrands.vn 

0 Likes
1286 Views
thiết kế logo

Portfolio Details

Logo rexav bán và cài đặt các hệ thống rạp hát gia đình, toàn bộ hệ thống âm thanh nhà, hệ thống an ninh (báo động / video), điều khiển chiếu sáng, hệ thống tự động hóa nhà, hệ thống kiểm soát truy cập, mạng máy tính, máy chủ phương tiện truyền thông. Tất cả các hệ thống con được tích hợp với nhau để biến thành một Home Smart.

“REX” bắt nguồn từ tiếng Latin có nghĩa là “vua”, và “AV” là viết tắt của Audio / Visual.

rexav_pap rexav_szkice rexav_case

You may also like

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.